UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Samarbejdsparnere

Ud over vores mange dygtige, specialiserede faglærere på de forskellige fritidshold, samarbejder UngDragør med flere forskellige lokale organisationer om at skabe god og engagerende undervisning.

 

Vi samarbejder med folkeskolerne i Dragør Kommune om flere forskellige temauger hvert år. Det kan være undervisning i uge sex, forløbene i skolehaverne på Museum Amager i foråret, historieløbet i uge 38 og naturfagsugen i uge 39.

 

Der skal lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, som inviterer de unge indenfor og tilbyder unikke undervisningsoplevelser i og uden for skoletiden.

 

Museum Amager

Museum Amager er en fast del af holdet bag det årlige historieløb og lægger desuden have til skolehaveprojektet for 2. og 3. klasserne. Museet underviser hvert år en hel årgang i uge 6 og uge 39.

 

Dragør Bibliotek

Dragør Bibliotek er en fast del af holdet bag det årlige historieløb og en del af kulturkalenderen.  

 

Store Magleby Kirke og Dragør Kirke

Store Magleby Kirke og Dragør Kirke har elever på besøg i uge 6 og 39, når der er temauger. I uge 6 arbejder eleverne med en årgang om grænser, og i uge 39 har de fokus på skabelsesberetningen og mennesket i naturfagsugen.

 

Hollænderhallen og Søbadet 

Vores lokale svømmehal og badeanstalt stiller faciteter og livreddere til rådighed, så vi hvert år kan tilbyde undervisning i livreddende førstehjælp til lands og til vands, og så eleverne kan prøve vinterbadning med sauna.  

 

Polarskolen 

Gregers Gjersøe fra Polarskolen har hvert år forløb med alle tre skoler, hvor de unge lærer om Rigsfællesskabet. 

 

Kongelundens Outdoorcenter

Kongelundens Outdoorcenter har den daglige drift af Kongelundsfortet. Vi samarbejder, når der er events på fortet. Det kunne for eksempel være Fortet i Bevægelse, som er en tilbagevendende begivenhed.

 

Framehouse

Framehouse er et kontorfællesskab i Dragør, der hjælper os med at gøre vejen kortere mellem byens lokale erhvervsliv og de unge.

 

Seerupgaard

Hvert år har det økologiske landbrug Seerupgaard besøg af 5. klasserne, som kommer med i marken, høster, smager og oplever landbruget og de mange grøntsager og krydderurter.  

 

TAMU

Hos TAMU Storkøbenhavn, som ligger på sydspidsen af Amager, får eleverne hvert år lov at komme på besøg og opleve kvæg, får og landbrugsmaskiner på markerne.

 

UngTårnby, Roskilde Ungdomsskole, FrbUng

Vi har adskillige ture, weekendhold og rejser sammen med vores gode ungdomsskolekollegaer.