UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Bestyrelsen

§ 1 UngDragørs bestyrelsessammensætning


Stk. 1. Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 14 medlemmer

-          2 repræsentanter for henholdsvis DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen i Danmark)

-          2 medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis klub og ungdomsskole

-          2 elevrepræsentanter

-          4 forældrerepræsentanter for en af skolebestyrelserne

-          2 repræsentanter for Dragørs foreningsliv

-          2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

 

Stk. 2. Samtlige medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 3. lederen af UngDragør deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ungdomsskolelederen er tillige sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistant til denne.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.