UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Vision

UngDragør – vi skaber gode minder sammen

 

Strategispor

 

Alle i tale

I UngDragør har børn og unge mulighed for at få indflydelse på aktiviteter og forløb. UngDragør involverer de unge og skaber mulighed for, at de unge har et talerør til politikerne i Dragør Kommune. Børn og unge skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. Børn og unge oplever, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel – både for sig selv og for fællesskabet. Børn og unge mødes i et samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed.

Ingen alene – godt på vej

UngDragør faciliterer meningsfulde og trygge fællesskaber, hvor gode relationer til medarbejdere og andre unge er omdrejningspunktet. Fællesskabet rummer alle, alle føler sig velkomne og som en vigtig del af UngDragør. Børn og unge har nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært. Stærke relationer skaber stærke mennesker, der kan begå sig i en foranderlig verden. Hvis livet slår kolbøtter møder børn og unge i UngDragør relationskompetente voksne, der med afsæt i deres faglighed hjælper de unge på vej.

Rum til ungeliv og lyst til deltagelse

UngDragør giver lyst til at deltage i udviklende aktiviteter og at være en del af fællesskabet. I UngDragør er der fokus på at skabe gode inspirerende aktiviteter og forløb, som børn og unge ikke kan få andre steder. I I De aktiviteter og forløb der er i UngDragør bruger den mangfoldighed af rum, som Dragørs natur, by og kultur har. Børn og unge mødes af et inspirerende miljø, hvor der er mulighed for at udfolde sig kreativt og være sammen med nye og gamle venner. UngDragør indgår i samarbejde med lokal samfundet om at skabe attraktive tilbud til fællesskabet til og for børn og unge. For at øge de unges lyst til at deltage arbejder UngDragør eksperimenterende og prøver gerne tingene af i samarbejde med de unge.