UngDragør: 20510728 Klub: 23247835 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Organisation

UngDragør er resultatet af en sammenlægning af Dragør Ungdomsskole og Klub Dragør i 2023. Organisationen er derved en samlet enhed som arbejder for og med Dragørs unge mellem 10 og 18 år. UngDragør består af klubberne Elisenborg og Krudthuset samt Ungdomsskolen på St Magleby skole