UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Udeskole (links, lokationer, grej...)

Gode links:

http://moveandlearndragoer.dk/ – her kan i bl.a. finde orienteringskort over skolegårdene og nærområderne med dertil hørende opgaver og forklaringer – klar til at printe ud. Der er også et ”find-vej-løb” rundt i den gamle del af Dragør.

https://kongelundsfortet.dk/udeskole-tips-tricks - Tips og tricks fra Kongelundsfortet

https://friluftsraadet.dk/orientering-Læringskort fra Friluftsrådet

https://friluftsraadet.dk/teambuilding-Læringskort fra Friluftsrådet

https://www.skoven-i-skolen.dk/:her finder I en masse gode ideer til udeundervisning.

http://natur-vejleder.dk/naturen-lige-nu/tips-tricks-aktiviteter/ - Flere gode idéer. Inddelt efter klassetrin.

https://www.findveji.dk/projects/6447 - Orienteringsløb i gamle by (Tema: jødernes flugt under 2. Verdenskrig)

https://www.findveji.dk/projects/6332 - Orienteringsløb på Kongelundsfortet (Tema: Den Kolde Krig)

Gode udearenaer i Dragør

Lunden - Lille skovareal på Hartkornsvej. Her er også en stor græsplæne. Plads til 2-3 klasser

Grushullerne - Bakket græsareal på Stationsvej. Plads til 2-3 klasser

Græsarealerne ved Havnen, Det Maritime hus, Søbadet.

Eng- og strandarealer fra Søbadet til Sylten

Bakkerne ved Søvang (Søvangsbakkerne, Trehøje). Der kan cykles dertil

Sydvestpynten og området deromkring. Der kan cykles derud på ½times tid

Kongelunden. Der kan cykles af kysten og Fasanstien, så man undgår de store veje. Tager ½ times tid.

Amarminoen er jo også en rask gåtur værd :) https://naturparkamager.dk/oplevelser/amarminoen/

Grej i Det Maritime Hus og på Kongelundsfortet 

Grej i Det Maritime Hus: Grej i Det Maritime Hus.docx

Grej på Kongelundsfortet (i den grønne:Grej på Kongelundsfortet.docx

HUSK jeres opdaterede nøglebrikker!