UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolebestyrelsen 2022-2025

 

Navn

Tlf.nr. og mail

Valgt fra/af

Valgt til

Peter Læssøe

2167 4510 peterl@dragoer.dk

KB medlem(T)

Formand + rep. i folkeoplysningsudvalget

Jan Madsen

5122 0415 janm@dragoer.dk

KB medlem(C)

Næstformand

Jens Hjorth Christophersen

2888 1801 jens@jens-el.dk

Udpeget af DA

 

Henrik Bay-Clausen

2149 1057 henrik.bay@3f.dk

Udpeget af LO

 

Pia Werther Jeppesen

2856 6500

pia.werther.jeppesen@hotmail.com

Dragør Foreningsliv

Dragør Naturvogtere

 

Vakant

 

Dragør Foreningsliv

 

Vakant

 

Forældrerepræsentant skolebestyrelserne

 

Martin Sleimann

3010 1064 martinn@dragoer.dk  

Medarbejderrepræsentant

 

Valdemar Alstrup-Berentzen

6127 0291

Valdermar.alstrup.berentzen@gmail.com  

Elev med stemmeret

 

David Prammann Schrøder

4272 5756

david.prammann@gmail.com

Elev med stemmeret

 

Christian Enemark

2830 8378

Christian.enemark07@gmail.com

Elev med stemmeret

 

Skoleleder

Christoffer Søe

2964 5208 christos@dragoer.dk

Sekretær. Tilforordnet uden stemmeret.

 

 

Revideret 3. januar 2023. Der er tre elever i bestyrelsen, kun to af dem har stemmeret, hvis alle tre møder op.