UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Kongelundens Outdoorcenter

I partnerskab med DGI og Dragør Kommune står Dragør Ungdomsskole bag Kongelundens Outdoorcenter, der tilbyder outdooraktiviteter for alle.

Kongelundsfortet – i bevægelse

I 2018 iværksatte DGI, Dragør Kommune og Dragør Ungdomsskole projektet ”Kongelundsfortet i bevægelse”. Projektet henvender sig til alle borgere i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune
og har fået 5,2 mio. kr. støtte fra Nordea-fonden.

 

Det sker på Kongelundsfortet

Kongelundsfortet blev bygget under Første Verdenskrig fra 1914-1916 og er placeret på strandengene syd for Kongelunden som en del af Sydamagerstillingen. Fortet er omgivet af hav, strand, skov og fuglereservat, der gør det oplagt til natur- og friluftsliv.

Her kan du løbe orienteringsløb, køre mountainbike, sejle havkajak og prøve andre vandaktiviteter. Man kan rappelle fra radartårnet, sejle i voldgraven eller dyrke crossfit i fæstningsanlæggets terræn.

På Kongelundsfortets facebookside kan du finde åbne arrangementer, du kan tilmelde sig og dyrke sporten, fællesskabet og friluftslivet.