UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Værdigrundlag for Dragør Ungdomsskole

Ungdomsskolen:

  1. Skaber rum til personlig udvikling. 
  2. Giver mulighed for nye venskaber. 
  3. Er et sted hvor man kan få nedbrudt sine fordomme. 
  4. Skaber nye netværk på tværs af bydelene. 
  5. Er udadsøgende fra lokalt til regionalt til nationalt til internationalt. 
  6. Er nærvær. 
  7. Er læring. 
  8. Er en af de broer vi bygger mellem barndom og voksendom.