UngDragør: 20510728 Klub: 23247835 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Tilmelding og betaling

Tilmelding

Du tilmelder dig holdene på dragoerungdomsskole.dk under det hold, du gerne vil med på. Du kan også klikke på Login med UNI-C i menuen i øverste, højre hjørne. 

Du er først sikker på, at du er tilmeldt holdet, når du har modtaget en bekræftelse fra os.  

Når et hold bliver fyldt, opretter vi en venteliste, du kan tilmelde dig. 

Tilmelding til familiehold 

Ved tilmelding til familiehold, tilmelder I alle dem fra jeres familie, der skal deltage.

 

Betingelser for tilmeldinger 

Ved tilmelding af hold accepterer eleven og forældrene følgende:

  • Kommunen er ikke ulykkesforsikret ved ungdomsskolens aktiviteter, dette skal familierne selv tage vare på.
  • Ungdomsskolens forbudsregler om narkotika, alkohol, energidrikke og rygning.
  • Eleven må gerne deltage på hold uden for kommunens grænser.
  • Eleven må gerne blive transporteret i bil eller bus.
  • Eleven må gerne få offentliggjort sit billede (situationsbillede) i eksempelvis ungdomsskolebladet, internettet eller lokale aviser.

 

Betaling

Weekendarrangementer o.a. kan betales via MobilePay på 81403. Husk at skrive holdnavn og elevnavn.

Ved større betalinger til rejser o.a. benyttes denne konto: Nordea  2191   0746791399, skriv holdnavn, elevnavn og adresse.

Der vil altid blive givet besked om hvordan og hvornår der skal betales.

Regning til skolen:
Skal du sende en regning til skolen skal det ske elektronisk, skolens EAN-nummer er 5798009932648.

Skolens SE-nummer er 12881517.

 

Forbudsregler

Dragør Ungdomsskole har vedtaget følgende regler:

Alkohol er forbudt at medbringe eller indtage. Overtrædelse af forbuddet vil, foruden informering af forældrene, medføre hjemsendelse for egen/forældrenes regning.

Narkotika er forbudt at medbringe eller indtage. En overtrædelse medfører politianmeldelse og hjemsendelse for egen/forældrenes regning.

Energidrikke såsom Redbull, Cult og lign. er det forbudt at medbringe eller indtage.

Rygning må kun finde sted såfremt der foreligger skriftlig tilladelse fra forældrene og rygningen skal foregå udendørs, diskret og væk fra øvrige elever og lærere. Overtrædelse af denne regel vil medføre informering af forældrene.

Hjemsendelse sker først efter dialog med forældrene og ungdomsskoleledelsen.

 

Forsikringsforhold 

Du/I skal være opmærksom på, at der ikke er kommunal ulykkesforsikring, der dækker aktiviteterne i Ungdomsskolen.

Der er altid en risiko ved at være aktiv. Går det galt, så er det som udgangspunkt skadevolderens eller den tilskadekomnes egen forsikring, der skal dække, akkurat som i folkeskolen. Det vil sige, at det er elevens eller forældrenes eget forsikringsselskab, der dækker ved tyveri eller ulykke på rejse, ved sport og ved skade på anden person. Kun i tilfælde, hvor et uheld kan tilskrives Dragør Kommunes ansvarsområde, fx. på grund af mangelfuld instruktion, er eleven dækket af kommunens erhvervsansvarsforsikring.

Forældre til unge i Ungdomsskolen og Friluftsskolen opfordres til at tegne en ulykkesforsikring der dækker ved de aktiviteter den unge deltager i. Aktiviteter som kajak og klatring dækkes sandsynligvis ikke af en almindelig ulykkesforsikring, dette bør afklares med forsikringsselskabet.

 

Samtykkeerklæring

Hent Samtykkeerklæring her  Samtykkeerklæring2023.docx